Источник текста

29 мая 2036 - Православный Церковный календарь


Кондак Вознесению Господню, глас 6 Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы. Перевод: Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то что на земле соединив с небесным, вознесся Ты во славе, Христе, Боже наш, совсем не оставляя нас, но пребывая неразлучно и взывая любящим Тебя: «Я – с вами и никто – против вас! » показать все Величание Вознесению Господню Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию Боже́ственное вознесе́ние.

Молитва Вознесению Господню Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, соше́дый с Небе́сных высо́т спасе́ния на́шего ра́ди и напита́вый нас духо́вною ра́достию во святы́я и пресве́тлыя дни Воскресе́ния Твоего́, и па́ки по соверше́нии земна́го служе́ния Твоего́ вознесы́йся от нас на не́бо со сла́вою и возседы́й одесну́ю Бо́га и Отца́! В сей “я́сный и всесве́тлый день Боже́ственнаго на небеса́ восхожде́ния” Твоего́ “земля́ пра́зднует и лику́ет, ра́дуется и не́бо Вознесе́нием днесь Творца́ тва́ри”, челове́цы славосло́вят непреста́нно, зря́ще заблу́ждшее и па́дшее естество́ свое́ на ра́мо Твое́, Спа́се, взе́млемо и на небеса́ вознесе́нное, А́нгели же веселя́тся, глаго́люще: Кто Сей, прише́дый во сла́ве, си́лен во бра́ни. Сей вои́стину Царь Сла́вы?! Сподо́би и нам немощны́м, земна́я еще́ му́дрствующим и плотоуго́дия, твори́ти непрестаю́щим, восхо́д Твой на не́бо стра́шный помышля́ющи и пра́зднующе, плотска́я и жите́йская отложи́ти попече́ния и со Апо́столы Твои́ми на не́бо ны́не взира́ти всем се́рдцем свои́м и все́ми помышле́ньми свои́ми, помина́юще, я́ко та́мо на небеси́ горе́ жи́тельство на́ше есть, здесь же на земли́ мы то́чию стра́нники и прише́льцы есмы́, отше́дшия из до́ма О́тча в страну́ дале́чу греха́. Сего́ ра́ди усе́рдно про́сим Тя, пресла́вным Вознесе́нием Твои́м, Го́споди, оживи́ на́шу со́весть, ея́же ну́жнейши ничто́же есть в ми́ре, возведи́ нас из пле́на сего́ грехо́внаго пло́ти и ми́ра и сотвори́ нас го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, я́ко да не ктому́ себе́ угожда́ти бу́дем и жи́ти, но Тебе́ Го́споду и Бо́гу на́шему служи́ти бу́дем и порабо́таем, до́ндеже отреши́вшеся от уз пло́ти и проше́дши невозбра́нно возду́шныя мыта́рства, дости́гнем Небе́сных оби́телей Твои́х, иде́же, ста́вше одесну́ю Вели́чествия Твоего́, со Арха́нгелы и А́нгелы и все́ми святы́ми прославля́ти бу́дем Всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Единосу́щным и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Феодору Освященному Тропарь преподобному Феодору Освященному, глас 1 Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел, и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Фео́доре: посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прии́м, исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя, сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Феодору Освященному, глас 2 В дому́ Бо́жии, я́ко фи́никс, процве́л еси́, плоды́ же доброде́телей Го́сподеви прине́сл поще́нием изря́дным, о́тче преподо́бне, те́мже и ублажа́ешися, я́ко Безпло́тных равностоя́телен.

Преподобному Ефрему Перекомскому, Новгородскому Тропарь преподобному Ефрему Перекомскому, Новгородскому, глас 4 От ю́ности твоея́ весь Бо́гови порабо́тился еси́, блаже́нне, и Того́ ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́, в пусты́ню всели́вся, в не́йже жесто́кое житие́ показа́в, и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́, Ефре́ме преподо́бне. Моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Ефрему Перекомскому, Новгородскому, глас 8 А́нгельскому житию́ поревнова́в, преподо́бне, вся земна́я оста́вив, ко Христу́ прите́кл еси́ и, Того́ за́поведьми огра́ждся, яви́лся еси́ столп непоколеби́м от вра́жиих напа́даний. Тем зове́м ти: ра́дуйся, Ефре́ме, свети́ло пресве́тлое.

Священномученику Александру, епископу Иерусалимскому Молитва священномученику Александру, епископу Иерусалимскому О, свяще́нная главо́, па́стырю до́брый слове́сных ове́ц Христо́вых, священному́чениче Алекса́ндре, Иерусали́мская похвало́, всеми́рный свети́льниче и ско́рый на́ш засту́пниче и помо́щниче в ско́рбех, беда́х и вся́ких ну́ждах. Услы́ши на́с гре́шных, к тебе́ прибега́ющих и моля́щихся. Испроси́ предста́тельством твои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением Креста́ во́инствующей, тишину́ по́мыслов на́ших, воздержа́ние от па́губных страсте́й и покая́ние. Е́й, чадолюби́вый и ми́лостивый о́тче на́ш, священному́чениче Алекса́ндре, архиере́ю Бо́жий! Тебе́, предстоя́щу Престо́лу Госпо́дню, ве́домы вся́ ну́жды на́ша духо́вныя и жите́йския. При́зри на на́с оте́ческим о́ком и твои́ми моли́твами утверди́ на́с в ве́ре, наде́жде и любве́, суему́дрия и раско́лы истреби́, боля́щия исцели́, печа́льныя уте́ши, оби́женныя заступи́, бе́дствующим помози́, путеше́ствующим спутеше́ствуй. Не посрами́ на́с, уго́дниче Бо́жий, к тебе́ с ве́рою притека́ющих, но яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и́миже отце́м на́шим вспомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, предстоя́щих всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу. Умоли́ у́бо Ми́лостиваго Бо́га сохрани́тися на́м до кончи́ны дне́й на́ших в стра́се Бо́жием, и да отпу́стит на́м Госпо́дь вся́ прегреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, и да изба́вит на́с твои́м предста́тельством от ве́чных му́к, и сподо́бит ра́дости ве́чныя наслади́тися ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученику Вукашину Ясеновацкому Тропарь мученику Вукашину Ясеновацкому, глас 8 Но́вый Се́рбский страстоте́рпче, Ву́кашине Герцегова́цкий, Христа́ ра́ди пострада́вый в Ясе́новацтем ла́гере. Егда́ мучи́тель тво́й ноже́м тя́ терза́ше, кро́тце отвеча́л еси́ ему́: твори́, ча́до, де́ло свое́. Ра́ди живота́ ве́чнаго му́ку претерпе́вый, моли́, му́чениче, Христа́ Бо́га, Спа́са на́шего спасти́ на́с и ро́д на́ш правосла́вный. Мысли свт. Феофана Затворника (Деян.)

4: 8 (Удовлетворив правде Божией, Господь отверз для нас все сокровища благости Божией. Это и есть плен, или добыча вследствие победы. Начаток раздаяния этой добычи человекам есть сошествие Святого Духа, Который, сошедши единожды, всегда пребывает в Церкви и каждому подает, что кому потребно, беря все из того же единожды плененного плена.)

Приди всякий и бери. Но заготовь сокровищехранительницу – чистое сердце; имей руки, чем брать – веру неразмышляющую, и приступи исканием уповающим и неотступно молящимся. Притча дня У одного монаха спросили: – Вот вы много говорите о любви и семье. Но какая разница: живут мужчина и женщина в браке либо у них свободная любовь? Монах ответил: – Брак, созданный и благословленный Господом, служит для взращивания и умножения любви между людьми. Но люди, к сожалению, злоупотребляют полученными дарами, и от этого происходят неисчислимые скорби. Вот, например, у вас есть автомобиль. Если он ваш – прекрасно, он принесет вам радость и пользу. А если вы его угнали, то получите от краденого одно зло и понесете наказание по заслугам. Любовь вне брака – тоже краденая. Проповедь дня Проповедь протоиерея Григория Дьяченко.

Преподобный Феодор, именуемый Освященный, память коего совершается ныне, был учеником преп. Пахомия и имел глубокия познания в священном писании. Когда ему было от роду всего двадцать лет, преподобный Пахомий приказал ему сказать поучение братии. Феодор без всякаго ослушания и прекословия повел беседу и сказал много на пользу иноков. Но некоторые из старших из них не захотели слушать Феодора и сказали... ► Проповедь протоиерея Александра Меня.

Вознесение Господне Христос Спаситель во время Своей земной жизни любил удаляться в горы, где небо казалось ближе и были видны широкие просторы земли. В пустыне, когда Он был искушаем дьяволом, но отверг все его соблазны, Он стоял на такой высокой горе, что, казалось, оттуда видны все царства мира. А на другой горе Он молился, и лицо Его просияло, и одежда стала белой и сверкающей – это было Его Преображение. У Елеонской горы Он часто останавливался ночевать со Своими учениками... ► Проповедь святителя Илии Минятия.

Был день, когда мы праздновали нисшествие Сына Божия на землю. Настал день, когда торжествуем вознесение Его на небо. И тогда взывала к нам св. Церковь: «Христос на земли, возноситеся». Не тем ли более ныне прилично воззвать к нам: «Христос на небеси, возноситеся», — «вышних ищите». Зачем Сын Божий приходил на землю? Затем, чтобы нас возвесть на небо. Он приходил поведать нам о нашем Отце небесном, которого мы, по падении своем, мало-помалу почти вовсе забыли... ► Проповедь священника Иоанна Павлова. Вознесение.

Все великие церковные праздники кроме собственно праздничного содержания имеют еще и огромное вероучительное догматическое значение. Они – те краеугольные камни нашей веры, на которых утверждается величественный и святой храм христианского богословия, христианского мировоззрения. Одним из таких краеугольных камней является событие... ► Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова.

Возлюбленные мои слушатели! Не знаю, как назвать нынешний праздник Вознесения Господня: радостным ли праздником, или плачевным? Назвал бы его радостным праздником, но вот я вижу святых апостолов плачущими и сетующими, о чем свидетельствует и церковь, воспевая в стихирах на «Господи, воззвах» следующее: «Господи, апостоли яко видеша Тя на облацех возносима... ► Проповедь священномученика Фаддея (Успенского) .

Имуще убо Архиереа велика, прошедшаго небеса, Иисуса Сына Божия, да держимся исповедания ( Евр. 4: 14 ) . Последуем ныне, братие, мысленно за священными писателями, изображающими путь восхождения Господа нашего Иисуса Христа на небо, во славу Отца Своего. Этот путь, окончившийся восшествием Его ко Отцу ( Ин. 20: 17 ) и восприятием небесной славы, которую Он имел по Божеству Своему прежде бытия мира ( Ин. 17: 5 ) , предначинался Его страданиями. Восшедший превыше всех небес... ► Проповедь архимандрита Ианнуария (Ивлиева) .

А мне удивительным кажется то, что вы, светоносные мужи, вопрошаете сих мужей Галилейских, для чего смотрят они на небо. Как им не смотреть на небо, куда вознесся Иисус, куда перенесено их сокровище, куда взята их надежда и радость, где жизнь их сокрылась? Если бы теперь смотрели... ► Проповедь протоиерея Родиона Путятина.

И так Господь, после беседования с ними, вознесся на Небо... ( Мк. 16: 19 ) . Вы, слушатели-христиане, по смерти своей желаете ли на Небо, в Царство Небесное, где теперь Господь наш Иисус Христос? Конечно, скажете: желаем. Из чего же видно, что желаете? Кто чего желает, тот о том и думает; но мы часто ли думаем о Небе? Кто чего желает, тот о том и говорит... ► Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова.

Воскресший Господь уже не может более оставаться на земле. Победивший смерть уже не может быть среди тления. Он совершил все, для чего был послан Отцом, и Ему больше незачем оставаться на чужбине. И хотя, по евангелисту Луке, Он еще «в продолжение сорока дней являлся Своим ученикам», тот же евангелист так передает ход событий: «В первый же... ► Перейти в раздел «Проповеди» Книги, статьи, стихи Юрий Рубан.

" Вознесение принадлежит к двунадесятым праздникам подвижного годового цикла и празднуется в четверг шестой недели (седмицы) , в сороковой день от Пасхи. Название праздника (в западной традиции – Ascensio, «Восшествие») выражает одно из важнейших событий новозаветной истории, – окончательное завершение Иисусом Христом времени Своей земной жизни и возвращение в Божественную сферу бытия («на небо») . Согласно повествованию евангелиста Луки ( Деян. 1: 1-12 ) , Вознесение Господа произошло через сорок дней после Воскресения, в окрестностях Иерусалима – к востоку от города, на склоне горы Елеонской, или Масличной горы... ► Богословско-литургический словарь. Вознесение. Вознесéние (греч. «анáлипсис», лат. Assensio – восшествие) – возвращение Господа нашего Иисуса Христа по завершении Им земной жизни в Божественную сферу бытия – на Небо. Согласно новозаветному повествованию, Вознесение произошло через 40 дней после Воскресения Иисуса Христа ( Деян. 1: 3 ) в окрестностях Иерусалима, на пути к Вифании ( Лк. 24: 50, 51 ) , то есть на восток от города, на склоне Елеонской горы ( Деян. 1: 12 ) , в присутствии апостолов, после беседы с ними ( Мк. 16: 19 ) . Перед исчезновением в глубине небес Иисус Христос благословляет апостолов... ► Кроссворды.

Кроссворд «Праздник Вознесения Господня» ► Кроссворд «Праздник Вознесения Господня» ► Случайный тест Цитата дня Так вознесся на небо Тот, Который вмещал небо в Себе. Тот, кто носил в себе ад, в ад и попадет, но тот, кто носил в душе своей небо, на небо вознесется. И действительно, никто не сможет вознестись на небеса, кроме тех, в ком есть небо; и никто не попадет в ад, кроме тех, в ком есть ад. Родственное тянется к родственному и соединяется с родственным; а не родственное отвергает.

Источник текста


Вам может быть интересно:

аристея послание филократу | послание иакова | первое послание иоанна | третье послание иоанна | послание иуды |

Постоянная ссылка: 29 мая 2036 - Православный Церковный календарь
Справочник - ПОИСКОВ.РФ