> Дело дня: Помогите ребёнку <

Минея. Май (церковнославянским шрифтом), День 33 - читать, скачать

 001   002
В начало текстаВ конец текста
Стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Н бⷭ҇ныхъ чинѡ́въ. К ро́вными ка́плѧми ꙳ безбо́жїѧ ѻ҆́гнь, великомꙋ́чениче, погаси́въ, ꙳ хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь напои́лъ є҆сѝ бога́тнѡ, ꙳ и҆ вѣ́рныхъ сердца̀ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, ꙳ благоче́стнѡ почита́ющихъ ꙳ твою̀ свѧще́ннꙋю и҆ честнꙋ́ю па́мѧть. Ꙗ҆́ кѡ неѡбори́мь сто́лпъ, ꙳ прилѡ́ги вра̑гъ не поколеба́лсѧ є҆сѝ ѿню́дъ, ꙳ тѣ́хже сердца̀ сте́рлъ є҆сѝ, є҆рме́е, ꙳ и҆ болѣ́знїю до́блихъ пѡ́двигъ твои́хъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ преклоне́нꙋ стѣ́нꙋ, ꙳ всѧ̑ и҆́хъ шата̑нїѧ низло́жь. В о глꙋбинꙋ̀ невѣ́рїѧ попо́лзшыѧсѧ ꙳ возводѧ̀, є҆рме́е, бж҃їимъ сло́вомъ, ꙳ мꙋ́къ треволнє́нїѧ под̾ѧ́лъ є҆сѝ мнѡ́га, ꙳ страстоте́рпче прехва́льне, ꙳ до́ндеже вше́лъ є҆сѝ съ ни́ми ра́достнѡ ꙳ въ приста́нище нбⷭ҇ное.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже: Ѡ҆ держи́ми падє́нїи ненаде́жными, чⷭ҇таѧ, ꙳ тѧ̀ предста́тельницꙋ є҆ди́нꙋ и҆мꙋ́ще, дв҃о, ꙳ вопїе́мъ благода́рственнѡ: ꙳ ѡ҆чи́сти ны̀, прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, ꙳ ты́ бо є҆сѝ мі́рꙋ прибѣ́жище ꙳ и҆ застꙋпле́нїе ро́да на́шегѡ. Ж езло́мъ твоегѡ̀ предста́тельства, ꙳ бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, ꙳ ѕвѣри̑ныѧ стра̑сти ꙳ ѻ҆каѧ́нныѧ дꙋшѝ моеѧ̀ ѿженѝ вско́рѣ, ꙳ ми́рнѡ живо́тъ мо́й ᲂу҆правлѧ́ющи, ꙳ и҆ ст҃о́мꙋ мѧ̀ ста́дꙋ и҆збра́нныхъ твои́хъ ѻ҆ве́цъ причтѝ. С огрѣше́нїй пꙋчи́ною потоплѧ́еми, ꙳ къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ ꙳ пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ моли́твы, бг҃ороди́тельнице, прибѣ́гъ, ꙳ взыва́ю тѝ: спаси́ мѧ, ꙳ держа́внꙋю твою̀ пода́вши десни́цꙋ, ꙳ рабꙋ̀ твоемꙋ̀, пренепоро́чнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Н ра́вомъ гнилы́мъ попо́лзсѧ, ни́цъ лежꙋ̀, ꙳ и҆ къ твое́й, дв҃о, притека́ю тишинѣ̀, ꙳ ѿ бꙋ́ри сопроти́вныѧ, ꙳ и҆ и҆скꙋше́нїй многоѻбра́зныхъ мѧ̀ и҆зба́ви: ꙳ да пою̀ твою̀ бл҃года́ть непреста́ннѡ, ꙳ бцⷣе мт҃и приснодв҃о.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: В оздви́жена ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на крⷭ҇тѣ̀ а҆́гнца ꙳ непоро́чнаѧ дв҃а, пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ сла́дкое моѐ ча́до, ꙳ что̀ но́вое и҆ пресла́вное видѣ́нїе; ꙳ ка́кѡ содержа́й всѧ́чєскаѧ го́рстїю, ꙳ на дре́вѣ пригвожда́ешисѧ пло́тїю; Тропа́рь, гла́съ д҃: М ч҃никъ тво́й, гдⷭ҇и, є҆рме́й, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти, тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ: В о́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ. Ѕ вѣзда̀ сїѧ́ющаѧ бжⷭ҇твеннымъ свѣ́томъ, мꙋче́нїѧ сїѧ́нїемъ позна́нъ бы́лъ є҆сѝ, свѣ́тлѡ всѧ̑ ѡ҆зарѧ́ѧ, вѣ́рою чи́стою тѧ̀, є҆рме́е, чтꙋ́щыѧ. В ы́нꙋ воззрѣ́нїемъ є҆́же къ бг҃ꙋ, всѧ̑ презрѣ́въ ꙗ҆̀же въ житїѝ, мч҃ниче мꙋ́дре, въ мꙋ́ченичєскїѧ вше́лъ є҆сѝ по́двиги, и҆ врага̀ держа́внѡ побѣди́лъ є҆сѝ. К расе́нъ видѣ́нїемъ и҆ дꙋше́ю сы́й, є҆рме́е, вво́инилсѧ є҆сѝ цр҃ю̀ нбⷭ҇номꙋ, и҆ сегѡ̀, мꙋ́чениче, до конца̀ врагѝ смири́лъ є҆сѝ. Н е поже́ръ і҆́дѡлѡмъ, бл҃же́нне, твоѧ̀ и҆сторго́ша зꙋ́бы, чє́люсти мы́сленныхъ сокрꙋши́лъ є҆сѝ львѡ́въ, и҆ побѣ́ды ѡ҆дѣ́ѧсѧ вѣнце́мъ неꙋвѧда́ющимъ. Бг҃оро́диченъ: С т҃а́ѧ дв҃о мт҃и хрⷭ҇то́ва мч҃никѡвъ сла́ва, и҆ а҆́гг҃лѡвъ ра́досте, съ ни́ми молѝ сн҃а твоего̀ ᲂу҆ще́дрити и҆ спастѝ рабы̑ твоѧ̑.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ: Т ы̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й. Оу҆ краше́нїе бы́лъ є҆сѝ страда́льцєвъ, мꙋ́дре, благода́тїю бг҃осїѧ́нною. тѣ́мже и҆̀же въ мі́рѣ, благоче́стнѡ тѧ̀ почита́емъ. Х валꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, че́люстемъ твои̑мъ сокрꙋша́ємымъ, мꙋ́чениче мꙋ́дре, въ тѧ̀ ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ благода́рнѡ воспѣва́лъ є҆сѝ. С и́лою бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а ты̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь, премꙋ́дре, си́льнаго ра́дꙋѧсѧ въ ѕло́бѣ смири́лъ є҆сѝ ѕмі́ѧ. Бг҃оро́диченъ: Оу҆ сты̀ и҆ ѧ҆зы́комъ и҆сповѣ́даю тѧ̀ бг҃а прест҃ы́й хра́мъ, пречи́стаѧ: сегѡ̀ ра́ди всѧ́кагѡ и҆зба́ви мѧ̀ ѡ҆ѕлобле́нїѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: В ознесы́йсѧ: Н изло́жь врагѡ́въ возношє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ во́инъ си́ленъ влⷣчень, побѣ́дный вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже восхвалѧ́емъ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ до́блѧ страда́льца, вѣ́рою творѧ́ще твою̀ всепра́зднственнꙋю па́мѧть, въ не́йже молѝ, спасти́сѧ на́мъ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, є҆рме́е многострада́льне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: П о бз҃ѣ во тво́й, бцⷣе, прибѣга́ю смире́нный, покро́въ бжⷭ҇твенный, припа́даѧ молю́сѧ: поми́лꙋй, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀ грѣсѝ, и҆ бою́сѧ, влⷣчце, мꙋ́ки, и҆ трепе́щꙋ, моле́нїе сотворѝ, чⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ѿ си́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ: Оу҆ слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀. Т о́ки крове́й твои́хъ многобо́жїѧ ѻ҆́гнь погаси́ша: вѣ̑рнымъ же роса̀ ꙗ҆ви́шасѧ, страстоте́рпче мч҃ниче досточꙋ́дне. Т ро́ическꙋю бл҃года́тїю, мч҃ниче, ѡ҆роша́емь, пребыва́еши неѡпали́мь, посредѝ пла́мене стоѧ̀ трѝ днѝ, всесла́вне. Л и́къ нбⷭ҇ныхъ си́лъ свы́ше смотрѧ́ше до́блесть, и҆ пѡ́двигъ твои́хъ крѣ́пости, страда́льче є҆рме́е, дивѧ́сѧ. Бг҃оро́диченъ: П репѣ́таѧ влⷣчце, во ст҃ы́хъ почива́ющаго, па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ пѣ́сньми почита́емъ.

Пѣ́снь є҃.
 001   002
В начало текстаВ конец текста

Предыдущий текст

Источник текста

Вам может быть интересно:

трех глав | совещание глав представителей поместных правосл церквей | совещания глав правосл церквей | совещание глав представителей автокефальных правосл церквей | совещаниях глав православных церквей |
Постоянная ссылка: Минея. Май (церковнославянским шрифтом), День 33 - читать, скачать
> Дело дня: Помогите ребёнку <
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера