> Помогите ребёнку на реабилитацию <

ответить, исправить и т. д

из Источника http://bogoslov.ru, отменить фильтр и искать по всем Источникам в базе?

Одна страница

«Тьмы низких истин нам дороже...» : Портал ...bogoslov.ru
... ἔργοις κατέρραξε τήν δορὰν ἀποδαρείς, καὶ τὴν κάραν ἐκτμηθείς, τῇ χύσει τῶν αἱμάτων αὐτοῦ, τὸν ἐχθρὸν ἀπέπνιξεν. Ἀλλ ὦ Μαρτύρων τὸ κλέος, ὁ παρρησίᾳ κηρύξας τὸ ὄνομα Χριστοῦ τὸ μέγα, αἴτησαι θαυματουργέ, Πλάτων παμμακάριστε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. Всё просто: Πλάτωνος μυθολογίαν καὶ Στωϊκὴ φλυαρία - сказки Платона и вздор стоиков. Вздор стоиков, а не " историческое кощунство " ! Отче, всё это не ново, это еще и в XIX в. было известно, и много раньше. И что же -- так и будем с этим жить, или всё же откроем глаза и поймем, что за века переписывания и перепечатывания у нас накопились сотни и тысячи подобных несуразностей, которые и можно и нужно исправить? Ответить иером. Андрей, Кострома 14. 01. 2010 в 02: 14 Цитата: " предлагается изменить последование Анафоры и внести дополнение в таинства исповеди и причащения больных " . О. Михаил, дорогой, Вам приходилось причащать больных? Говорю о самом чине, изложенном в Требнике. Может в США он другой, но в русских Требниках он выглядит каким-то действительно сырым, недоработанным. В каком еще чинопоследовании " Приидите, поклонимся... " предлагается перед Символом Веры? Вся богослужебная практика показывает, ... далее ...
Украинский Статут: Зарегистрированный, но не ...bogoslov.ru
... проект Устава, его никто не принимал... Он был роздан как проект. Там много вопросов, которые нужно уяснять. Там нужно постатейно голосовать за каждый раздел, и без участия всего епископата никто не будет принимать никаких решений " . Однако, по всей видимости, " проект " оказался вовсе не проектом, а был принят самым реальным образом Архиерейским Собором УПЦ в декабре 2007 года, а ныне уже и утвержден Предстоятелем УПЦ и зарегистрирован в госорганах. Остается надеяться, что Священный Синод РПЦ во главе со Святейшим Патриархом, как полномочный орган, укажет на недостатки и несоответствия Статута УПЦ Уставу РПЦ и порекомендует их исправить. Ответить Константин, Чернигов 29. 06. 2008 в 23: 20 прошу прощения, что влажу в дискуссию при самом её завершении. вот выше- 2 ссылочки. сам сайт, где расположены статьи- может доверия и не внушать. вопрос в другом- в самих статьях. одна- комментарии украинского клирика, в другой (довольно пространной и малоинтересной) есть пара абзацев про обьект дискуссии. самое интересное, что ктото комуто рассказывает-как должна управляться УПЦ. замечу- не священство или епископат- а миряне. уж простите. Ответить Интересующийся, Москва 28. 06. 2008 ... далее ...
Горé имеем сердца, или Еще раз к вопросу о языке ...bogoslov.ru
... Татьяна, Россия, Архангельск 3. 03. 2012 в 01: 58 Батюшка, почитайте статью Афанасьевой " О проекте документа " Церковнославянский язык " на этом сайте, и поймете, почему нам нельзя. Это не идеологемы, а глубокое научное понимание проблемы. Можно было бы и еще кое-что Вам посоветовать, да ведь Вы читать-то, наверно, не будете? Ответить Сергей Швецов, Россия, Нижегородская обл. 3. 10. 2011 в 18: 49 Исправление языка, это вообще нонсенс. М. б. исправление текстов, но никак не исправление языка. Все равно что предложить исправить русский язык - это как, интересно? А если существуют ошибки в текстах, почему бы их не исправить? Ответить Вполне здравое предложение, организовать на приходах обучение церковнославянскому языку, тем более русскому это легкодоступно. На голгофском кресте надпись на трех языках; Еврейском, Латинском и Греческом. Церковно - славянский язык Кирилла и Мефодия, как бы синтез, т. е. завершение. Древнеславянская корнесловица плюс духовное наследие богоизбранных языков. Священная эстафета перешла к Церковно-славянскому единственному языку, не имевшего языческого наследия, а родившемуся в лоне Матери-Церкви, объединившего в себе грамотность народа и ... далее ...
Еще раз о биоэтических проблемах вспомогательных ...bogoslov.ru
... Т. е. блуд до брака, измены, распутный образ жизни ставятся в один ряд с вынужденной мерой при мужском бесплодии? Это уже отдает бюрократией какой-то. Бог что определяет грех по половым клеткам или генам? Или все же по состоянию души человека, который ставит плотские утехи выше духовного развития? В чем конкретно состоит грех бесплодного мужчины, который хочет, чтобы его жена родила ему ребенка? Если Церковь не допускает донорство спермы только потому что считает сперматозоид частью другого человека (слюна и пот тоже части человека?) , то мне кажется это еще одна погрешность, которую неплохо бы обсудить и исправить. Ответить 1. Мне кажется, лучше сформулировать это сомнение шире: не является ли ЭКО противлением Промыслу Божию о спасении бездетной супружеской пары? Вы ведь понимаете, что речь не только о возможной инвалидности или бесплодии таких детей, но и вообще о гневе Божием, как правило за ранее совершенные тяжкие грехи супругов (аборты и т. д.) . Вы приводите текст Мф. 19: 12, но он относится к добровольному девству, а вовсе не к бесплодию супругов. Супруги имеют большое утешение в самом факте супружества, даже без детей (и речь идет не только об общем ложе) . Ап. ... далее ...

Одна страница

В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: ответить, исправить и т. д
> Помогите ребёнку на реабилитацию <
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера