Homer Od. 3. 253-312

  001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015  016   017   018   019
Опыт издания греческих церковных писателей ...Искать в Источникеazbyka.ru
... ἅγιον 237 303 1 λοιπὸν нет 238 304 6 εἰσαγωγοῦ χαρὰς εἰσαγωγικὴ χαρὰ 239 – 13 λύπη θεοφιλὴς καὶ ἐνεργὲς δάκρυον λύπης θεοφιλοῦς ἐνεργέστατον δάκρυον 240, или καὶ ἐναλλαγὴ δακρύων 241 – 19 τῇ εἰσαγωγῷ χαρᾷ ἐν τῇ εἰσαγωγικῇ χαρᾷ 242 305 12 ἐν θέρμῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ καί ζεουσῃ μνήμῃ τοῦ Χριστοῦ 243 – 20 ἡ ὐπὸ κραιπάλης ἢ πικρίας θολοῦται 244 – 23 ὅπως αὐτὸν ὁποσοῦν 245 306 1 ἐσκοτωμένος ὅλως ἐσκοτωμένος γὰρ 246 ὅλως ὢν 247 – 15 πολυποθήτου ποθουμένου 248 – 19 συγκράζουσαν συγκρατοῦναν 249 – 22 τὸ πάτριον τὸ πατερικὸν 250 307 19 Θεοῦ καὶ Πατρὸς Κυρίου 251 καὶ Σωτῆρος 252 – 20 κινηθῶμεν ἐρχόμεθα 253 312 2–3 βαρέως ὀργισθέντες βάρος, ὡς ὀργισθέντες 254 313 3 πνεύματι πνευματικῶς 314 1 ἀθυμίᾳ δαίμονι 255 316 2 ἀταράχῳ ἀταράχως 318 3 παρασχεθῆναι παρέχεσθαι ὥσπερ 256 320 1 ἐνεργεῖτο ἐδελιάζετο 257 – 2 φαίνεται δοκεῖ 321 3 ἀνταποδόσεων ἀνταποδόσεως ὤφθη 258 322–323 2 ὁ μὲν γὰρ ἐπειδὴ δς μὲν ἀγύμναστον 259 323 2 ἔχων φαίνεται φέρεται 260 326 2 θεσπεσίου θεσβήτου 261 – 3 εὑρίσκομεν εὑρίκαμεν 262 327 2 τῶν τεσσάρων τῶν χερουβικῶν τεσσάρων 263 329 2–3 ὡς ἵπποις ταῖς οἰκείαις, ἐμοὶ δοκεῖ ὡς οἶμαι ταῖς οἰχείαις χρησάμενος 264 330 9 αὐτῷ γένοιτω (sic) 265 332 2 ἠμφίεσται ἀμφιέννυται 266 341 2 ... далее ...
Античная философия и формирование тринитарной ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Augustine and Neo-platonism Recherches Augustiniennes 1 (1958) . P. 91–111; idem. Porphyry’s Philosophy from Oracles in Augustine. Paris, 1959; idem. Porphyry’s Philosophy from Oracles in Eusebius’ Praeparatio Evangelica and Augustine’s Dialogues of Cassiciacum. Paris, 1969. 327 Dörrie H. Porphyrius als Mittler zwishen Plotinus und Augustinus Antike und Orient 13 (1962) . S. 26–47. 328 Pepin J. Etudes sur les lectures philosophiques de saint Augustin. Amsterdam, 1977. 329 Cipriani N. Le fonti cristiane della dottrina trinitaria nei primi Dialogi di S. Agostino Augustinianum 34 (1994) . P. 253–312; idem. La ‘retractatio’ agostiniana sulla processione-generazione dello Spirito Santo (Trin. 5. 12. 13) Augustinianum 37 (1997) . P. 431–439; idem. Agostino lettore dei commentari paolini di Mario Vittorino Augustinianum 38 (1998) . P. 413–428. idem. La presenza di Mario Vittorino nella riflessione trinitaria di S. Agostino Augustinianum 42 (2002) . P. 261–313. 330 Madec G. Saint Augustin et la philosophie. Notes critiques. Paris, 1996. 331 См. Hadot P. Citations de Porphyre dans Augustin Revue des Études Augustiniennes 6 (1960) . P. 205–244; idem. L’image de la Trinité dans l’âme ... далее ...
КОЛОССЯНАМ ПОСЛАНИЕИскать в Источникеpravenc.ru
... Габальского (CPG, 4219) , Амброзиастера (CPL, N 184) и прп. Иоанна Дамаскина (CPG, N 8079) ; сохранился небольшой фрагмент комментария Оригена (Orig. Fragm. in Сol. PG. 14. Col. 1297-1298) . Основные направления святоотеческой экзегезы К. П. во многом определил комментарий Феодора Мопсуестийского, сохранившийся в основном в лат. переводе (дошедшие до нас немногие оригинальные греч. фрагменты опубл. в изд. : Swete H. B., ed.) Theodori episcopi Mopsuesteni in epistolas B. Pauli commentarii: The Latin Version with the Greek Fragments. Camb., 1880. Vol. 1: Galatians-Colossians. P. 253-312 (. Последнее обстоятельство связано с тем, что лат. версия комментария Феодора существовала под именем свт. Амвросия Медиоланского. Под этим же авторством сохранился комментарий анонимного лат. автора, условно названного Амброзиастером, текст к-рого в издании Ж. П. Миня) PL. 17. Col. 421-442 (был признан неудовлетворительным, критическое издание опубликовано Г. Фогельсом) Ambrosiastri qui dicutur Commentarius in epistulas Paulinas Ed. H. I. Vogels. Vindobonae, 1969. P. 165-208. ( CSEL; 81. 3 ) (.) Комментарии свт. Иоанна Златоуста, блж. Феодорита Кирского и прп. Иоанна ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
Изображения иконы СкоропослушницаИскать в Источникеpravicon.com
... изображения: 2 (219) , (18) . Описание: Икона Скоропослушница. Начало ХХ века Благословение Г. Афон Файл 14566. jpg: Размер: 505x600, 0. 3 MPix, 52 Kb. Рейтинг изображения: (183) , (17) . Описание: Место пребывания иконы: Покровско-Васильевский монастырь в Павловском Посаде. Была написана на Афоне. Рейтинг изображения: 5 (461) , (30) . Описание: Икона Скоропослушница Файл 15013. jpg: Размер: 417x477, 0. 2 MPix, 58 Kb. Рейтинг изображения: 4 (196) , (18) . Описание: Альбом изображений святых икон издания хромолитографии Е. И. Фесенко в Одессе. Конец 19-го века. Дата: 2011-12-25, участник [ tol ]. Рейтинг изображения: 3 (253) , (14) . Описание: Икона " Богоматерь Скоропослушница " . Дерево, масло. 54Х44, 5. Афон, конец XIX в Файл 16068. jpg: Размер: 750x900, 0. 68 MPix, 642 Kb. Рейтинг изображения: (312) , (21) . Описание: Иконописец Сергей Колько. 2009г. Владивостокская онкологическая больница Файл 16330. jpg: Размер: 600x799, 0. 48 MPix, 102 Kb. Дата: 2012-03-19, участник [ tol ]. Рейтинг изображения: 3 (237) , (19) . Описание: icon_skoroposlushniza_vysozkii_monastyr_640. jpg Файл 16701. jpg: Размер: 640x910, 0. 58 MPix, 123 Kb. Рейтинг изображения: 2 (229) , (26) . ... далее ...
Изображения иконы Всех Скорбящих РадостьИскать в Источникеpravicon.com
... Файл 513. jpg: Размер: 386x630, 0. 24 MPix, 73 Kb. Рейтинг изображения: 3 (406) , (15) . Описание: v23_25 Файл 514. jpg: Размер: 469x638, 0. 3 MPix, 79 Kb. Рейтинг изображения: 1 (433) , (19) . Описание: v23_26 Файл 515. jpg: Размер: 506x671, 0. 34 MPix, 202 Kb. Рейтинг изображения: 3 (405) , (26) . Описание: v23_27 Файл 516. jpg: Размер: 470x690, 0. 32 MPix, 66 Kb. Рейтинг изображения: 4 (357) , (18) . Описание: v23_28 Файл 517. jpg: Размер: 521x690, 0. 36 MPix, 122 Kb. Рейтинг изображения: 4 (421) , (24) . Описание: v23_29 Файл 518. jpg: Размер: 603x690, 0. 42 MPix, 150 Kb. Рейтинг изображения: 3 (253) , (4) . Описание: v23_3 Файл 519. jpg: Размер: 500x624, 0. 31 MPix, 82 Kb. Рейтинг изображения: (185) , (4) . Описание: v23_30 Файл 520. jpg: Размер: 535x672, 0. 36 MPix, 119 Kb. Рейтинг изображения: 3 (351) , (15) . Описание: v23_31 Файл 521. jpg: Размер: 497x680, 0. 34 MPix, 137 Kb. Рейтинг изображения: 5 (433) , (24) . Описание: v23_4 Файл 522. jpg: Размер: 551x667, 0. 37 MPix, 101 Kb. Рейтинг изображения: 5 (234) , (7) . Описание: v23_5 Файл 523. jpg: Размер: 484x624, 0. 3 MPix, 77 Kb. Рейтинг изображения: 3 (258) , (11) . Описание: v23_6 Файл 524. ... далее ...
Изображения иконы • Разное (Святые) •Искать в Источникеpravicon.com
... Пахомий Великий. Он принял от Ангела, явившегося в образе схимника, устав постничества. Об этом рассказывается в первом икосе акафиста Всем преподобным отцем в подвизе просиявших. Рейтинг изображения: (125) , (12) . Описание: День памяти 12 октября. Свв. Симеон Новый Богослов и Симеон благоговейный. Он был отцом и наставником Симеона Нового Богослова. Рейтинг изображения: 3 (130) , (2) . Описание: Никодим Тисманский, Румынский, прп. День памяти 26 декабря. Рейтинг изображения: (100) , (3) . Описание: Это икона отцев Никейского собора. Есть похожая другого письма. Рейтинг изображения: 3 (253) , (9) . Описание: APOCALIPSA ARATATA SF. IOAN EVANGHELISTUL - PATMOS Откровение (Апокалипсис) Иоанна Богослова. Рейтинг изображения: 3 (195) , (5) . Описание: Sfinti-05. JPG Файл 19693. jpg: Размер: 1770x2780, 4. 92 MPix, 1309 Kb. Рейтинг изображения: 3 (200) , (2) . Описание: Это скорее всего икона отцев монастыря Дионисиат на Афоне. Изображение монастыря. И главный собор освящён в честь ИоаннаПредтечи. Рейтинг изображения: 4 (274) , (8) . Описание: Честная глава Иоанна Предтечи, свв. вмч. Феодор Стратилат, прп. Елисавета, свт. Василий, епископ Парийский, прп. Пелагея ... далее ...
Изображения иконы Распятие Господа Иисуса ХристаИскать в Источникеpravicon.com
... 1194x1654, 1. 97 MPix, 1443 Kb. Рейтинг изображения: (125) , (2) . Описание: 1856 Файл 19926. jpg: Размер: 1039x1251, 1. 3 MPix, 576 Kb. Рейтинг изображения: 2 (223) , (5) . Описание: raspece hristovo. jpg Файл 20683. jpg: Размер: 469x640, 0. 3 MPix, 54 Kb. Дата: 2013-02-10, участник [ apolinarije ]. Рейтинг изображения: 6 (234) , (4) . Описание: Crucifixion_Icon_Sinai_13th_century. jpg Файл 20684. jpg: Размер: 909x1549, 1. 41 MPix, 1910 Kb. Рейтинг изображения: 2 (130) , (2) . Описание: raspe? e hristovo. jpg Файл 20986. jpg: Размер: 773x1023, 0. 79 MPix, 84 Kb. Дата: 2013-05-02, участник [ apolinarije ]. Рейтинг изображения: 3 (253) , (3) . Описание: Распятие Господа Иисуса Христа. jpg Файл 21007. jpg: Размер: 3834x6292, 24. 12 MPix, 5682 Kb. Рейтинг изображения: 16 (457) , (15) . Описание: Распятие. jpg Файл 21088. jpg: Размер: 2448x3264, 7. 99 MPix, 3874 Kb. Дата: 2013-05-22, участник [ lexxx ]. Рейтинг изображения: 1 (97) , (2) . Описание: Современная настенная храмовая роспись храма Вознесения на Городке, г. Павловский Посад Файл 21498. jpg: Размер: 550x413, 0. 23 MPix, 56 Kb. Дата: 2013-06-18, участник [ lexxx ]. Рейтинг изображения: 6 (212) , (6) . ... далее ...
В Свящ. Писании ВЗ Этимология евр. слова остается ...Искать в Источникеpravenc.ru
... в Италии. Однако повсеместно употреблялось и плодовое В. (из фруктов) . В нек-рых странах В. настаивали на изюме. Культура винопития была очень развита. При раскопках в одних только Помпеях было идентифицировано ок. 200 таверн. В средиземноморской традиции трапеза обычно состояла из 2 «отделений»: вкушения хлеба, овощей, мясных и рыбных блюд и испития В. и др. напитков, сопровождавшегося продолжительной беседой (см., напр., «Пир» Платона, Ксенофонта, «Сатирикон» Петрония, «Пир мудрецов» Афинея и др.) или увеселениями. Ритуал возлияния В. служил в гомеровскую эпоху началом общей трапезы (Homer. Od. 14. 445) и использовался в культе мертвых (Homer. Od. 11. 26) . Начиная с классической эпохи и до эпохи домината он совершался между 2 отделениями пира, перед началом «симпосия» ( Plat. Symp. 176a; Xen. Symp. 2. 1 ) . В древнейших текстах возлияние представляет собой жертву, призванную умилостивить богов и отвратить их гнев (Homer. Iliad. 7. 481) . Впосл. значение обряда было забыто или почти не принималось во внимание, хотя каждая трапеза по-прежнему носила религ. характер. Чаще всего чаша с В. посвящалась Зевсу Спасителю (Сотеру) или «доброму богу» (эпитет Диониса) (Diodor. ... далее ...
ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВАИскать в Источникеpravenc.ru
... греко-римской традиции «блаженными» изначально назывались преимущественно языческие боги ( напр. : Homer. Od. 5. 7 ) . Древнейшие аналоги библейских З. б., относящихся к людям, встречаются в гомеровских гимнах «К Деметре» - «Блажен (???? ?????? ??) из людей земнородных, кто благосклонной любви от богинь удостоится славных» (Hymn. Homer. 5. 486) , «К музам и Аполлону» - «Блажен человек (? ?? ?????? ??) , если Музы любят его: как приятен из уст его льющийся голос! » (Ibid. 25. 4) . Чаще всего в античных З. б. восхваляются те, кто обладают богатством и мудростью. Аристотель, разбирая понятие «блаженство», одним из первых использовал выражение?????????? (восхваление блаженства) в качестве технического термина (Arist. Rhet. I 9.) 1367b. 34 () . В библейской и постбиблейской традициях наименование «блаженный» к Богу обычно не относится ( исключение в НЗ: 1 Тим 1. 11; 6. 15 ) . По отношению к людям формулы «блаженства» употребляются в 3 контекстах: 1 (в бытовых восхвалениях человека, обладающего богатством, красотой, знатностью и т. п.) напр., в 3 Цар 10. 8 царица Савская восхваляет подданных царя Соломона; ср. слова ап. Павла о самом себе в Деян 26. 2 (; 2) в ироническом смысле ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Прочитать книгу можно здесь
ЗАВЕЩАНИЯ АПОКРИФИЧЕСКИЕ • Православная ...Искать в Источникеpravenc.ru
... о кончине Авраама говорится в Быт 25. 7-10, повествование явно построено на использовании небиблейских традиций. В частности, длинная версия имеет параллели с талмудическими рассказами о смерти Моисея (Сифре Деварим 305; Танхума Бераха 3; Авот де р. Натан A 12; B 25; Деварим Рабба 11. 10; Петират Моше) . Основные темы сочинения - неотвратимость смерти, праведный суд и милость Божия - в целом схожи как с иудейской, так и с христ. традицией, но сюжетная линия, характеры и поведение героев соответствуют скорее греко-рим. традициям (из характерных образов - узнавание при омовении ног) ср. : Homer. Od. XIX 386 и след. (, пророчествующее дерево в длинной версии Test. Abraham. 3. 17) ср. : Hist. Alex. Magn. (A) 3. 17; Филон Эпик в Euseb. Praep. evang. 9. 20. 1 () . По сюжету Бог посылает к Аврааму арх. Михаила, чтобы приготовить его к смерти. Авраам любезно принимает его, не узнав в нем ангела. После того как архангела узнает Сарра, он возвращается на небо. Бог посылает его во 2-й раз, но Авраам заявляет, что отказывается умирать, пока не увидит весь мир. Бог соглашается, и Авраам отправляется в путешествие на облаке. Однако, когда он начинает призывать смерть на грешников, ... далее ...
  001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015  016   017   018   019
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Homer Od. 3. 253-312
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера