ответить, исправить и т. д

 001   002
«Тьмы низких истин нам дороже...» : Портал ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... ἔργοις κατέρραξε τήν δορὰν ἀποδαρείς, καὶ τὴν κάραν ἐκτμηθείς, τῇ χύσει τῶν αἱμάτων αὐτοῦ, τὸν ἐχθρὸν ἀπέπνιξεν. Ἀλλ ὦ Μαρτύρων τὸ κλέος, ὁ παρρησίᾳ κηρύξας τὸ ὄνομα Χριστοῦ τὸ μέγα, αἴτησαι θαυματουργέ, Πλάτων παμμακάριστε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. Всё просто: Πλάτωνος μυθολογίαν καὶ Στωϊκὴ φλυαρία - сказки Платона и вздор стоиков. Вздор стоиков, а не " историческое кощунство " ! Отче, всё это не ново, это еще и в XIX в. было известно, и много раньше. И что же -- так и будем с этим жить, или всё же откроем глаза и поймем, что за века переписывания и перепечатывания у нас накопились сотни и тысячи подобных несуразностей, которые и можно и нужно исправить? Ответить иером. Андрей, Кострома 14. 01. 2010 в 02: 14 Цитата: " предлагается изменить последование Анафоры и внести дополнение в таинства исповеди и причащения больных " . О. Михаил, дорогой, Вам приходилось причащать больных? Говорю о самом чине, изложенном в Требнике. Может в США он другой, но в русских Требниках он выглядит каким-то действительно сырым, недоработанным. В каком еще чинопоследовании " Приидите, поклонимся... " предлагается перед Символом Веры? Вся богослужебная практика показывает, ... далее ...
Украинский Статут: Зарегистрированный, но не ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... проект Устава, его никто не принимал... Он был роздан как проект. Там много вопросов, которые нужно уяснять. Там нужно постатейно голосовать за каждый раздел, и без участия всего епископата никто не будет принимать никаких решений " . Однако, по всей видимости, " проект " оказался вовсе не проектом, а был принят самым реальным образом Архиерейским Собором УПЦ в декабре 2007 года, а ныне уже и утвержден Предстоятелем УПЦ и зарегистрирован в госорганах. Остается надеяться, что Священный Синод РПЦ во главе со Святейшим Патриархом, как полномочный орган, укажет на недостатки и несоответствия Статута УПЦ Уставу РПЦ и порекомендует их исправить. Ответить Константин, Чернигов 29. 06. 2008 в 23: 20 прошу прощения, что влажу в дискуссию при самом её завершении. вот выше- 2 ссылочки. сам сайт, где расположены статьи- может доверия и не внушать. вопрос в другом- в самих статьях. одна- комментарии украинского клирика, в другой (довольно пространной и малоинтересной) есть пара абзацев про обьект дискуссии. самое интересное, что ктото комуто рассказывает-как должна управляться УПЦ. замечу- не священство или епископат- а миряне. уж простите. Ответить Интересующийся, Москва 28. 06. 2008 ... далее ...
Горé имеем сердца, или Еще раз к вопросу о языке ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... Татьяна, Россия, Архангельск 3. 03. 2012 в 01: 58 Батюшка, почитайте статью Афанасьевой " О проекте документа " Церковнославянский язык " на этом сайте, и поймете, почему нам нельзя. Это не идеологемы, а глубокое научное понимание проблемы. Можно было бы и еще кое-что Вам посоветовать, да ведь Вы читать-то, наверно, не будете? Ответить Сергей Швецов, Россия, Нижегородская обл. 3. 10. 2011 в 18: 49 Исправление языка, это вообще нонсенс. М. б. исправление текстов, но никак не исправление языка. Все равно что предложить исправить русский язык - это как, интересно? А если существуют ошибки в текстах, почему бы их не исправить? Ответить Вполне здравое предложение, организовать на приходах обучение церковнославянскому языку, тем более русскому это легкодоступно. На голгофском кресте надпись на трех языках; Еврейском, Латинском и Греческом. Церковно - славянский язык Кирилла и Мефодия, как бы синтез, т. е. завершение. Древнеславянская корнесловица плюс духовное наследие богоизбранных языков. Священная эстафета перешла к Церковно-славянскому единственному языку, не имевшего языческого наследия, а родившемуся в лоне Матери-Церкви, объединившего в себе грамотность народа и ... далее ...
Еще раз о биоэтических проблемах вспомогательных ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... Т. е. блуд до брака, измены, распутный образ жизни ставятся в один ряд с вынужденной мерой при мужском бесплодии? Это уже отдает бюрократией какой-то. Бог что определяет грех по половым клеткам или генам? Или все же по состоянию души человека, который ставит плотские утехи выше духовного развития? В чем конкретно состоит грех бесплодного мужчины, который хочет, чтобы его жена родила ему ребенка? Если Церковь не допускает донорство спермы только потому что считает сперматозоид частью другого человека (слюна и пот тоже части человека?) , то мне кажется это еще одна погрешность, которую неплохо бы обсудить и исправить. Ответить 1. Мне кажется, лучше сформулировать это сомнение шире: не является ли ЭКО противлением Промыслу Божию о спасении бездетной супружеской пары? Вы ведь понимаете, что речь не только о возможной инвалидности или бесплодии таких детей, но и вообще о гневе Божием, как правило за ранее совершенные тяжкие грехи супругов (аборты и т. д.) . Вы приводите текст Мф. 19: 12, но он относится к добровольному девству, а вовсе не к бесплодию супругов. Супруги имеют большое утешение в самом факте супружества, даже без детей (и речь идет не только об общем ложе) . Ап. ... далее ...
Зачем человек нужен Богу? | Страница 2Искать в Источникеazbyka.ru
... написаны через людей. Но это не отменяет того, что руководил ими Дух Святой, и на все из них можно ссылаться (Кстати, на предыдущей странице Вы сослались на Апостола Павла) . А если принимать суеверие, будто бы Апостолы могли ошибаться при деле написания священных текстов, то нет никакого препятствия для того, чтобы возвести напраслину на Апостола Матфея, сказав, что он по ошибке внёс данный текст в Писание. Говорить, что Бог допустил включение ошибочных писаний в канон Библии - тоже наносить бесчестье Богу. Неужели Бог, зная о том, что в Писании ошибки, не промыслил о том, чтобы их исправить? Ответить " нет, всемогущий Бог не приложил усилий, если были ошибки " - значит, приписать Богу свойства отца лжи велиара, представить Бога виновником соблазна. Ясно, что исполнитель заповеди должен называть отцом земного родителя. Если скажете, что Христос заповедовал устами не называть отца, то вводите какое-то непонятное двоедушие - в размышлении исполнитель заповеди всё равно назовёт родителя отцом. Ин. 8. Христос не укорил иудеев в том, что они называют Авраама отцом, а лишь говорит, что они недостойны называть его своим отцом. Замечания, которые сделаны были к предыдущему ... далее ...
Православный форум Доброе слово • Просмотр темы - ...Искать в Источникеdobroeslovo.ru
... формы общения с посетителями. Форум стал совершенно неПравославный. Дело не в том, что на форуме могут быть какие-то темы или сообщения неПравославные, а в том, что там просто проповедуется ересь. И мало того, что Админ исповедует ересь (это его личное дело) , но он свои убеждения навязывает участникам. Хамит священникам, вот пример (в доказательство что я не лгу) : Это так хамски админ к священнику обращается. ==== И вот что ответил батюшка: православный христианин Тема: #64609 21. 09. 06 23: 00 Обычный вид Ответ на #2352859 Андрей - Рыбак православный христианин Не показывать Удалить Исправить Ответить Ты в Христа то веришь ли батя? Верую, сынок, верую. В Того самого Христа, именем Которого ты и твоя холуйская компания прикрывается, распространяя на православном ресурсе ересь. Только тебе я не " батя " . Хами кому-нибудь другому, кто готов с тобой за компанию над верой православной глумиться, Символ Веры да Священное Писание презирать, хулить Отца. Бывай, " рыбак " ! Выбирай: " Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать ... далее ...
Чръному человеку - форум ДреваИскать в Источникеdrevo-info.ru
... ( Кононович-Горбацкий ) (разве, что это сделала бы противоборствующая церковная партия, что крайне маловероятно) . По видимому следует интерпретировать сообщение энциклопедии Половцова таким образом: 12 июня 1650 гола его избрали викарным епископом Мстиславским и назначили хиротонию на июль. Но хиротония не состоялась. Видимо из-за противодействия поляков. Я создал статью, где указал два этих источника. Ответить Евгений Меличенко пользователь православный УПЦ (МП) Сообщений: 108 Дата регистрации: 07. 04. 2012 Re: Чръному человеку 12. 12. 2013 19: 14: 26 в ответ на " Re: Чръному человеку " (Чръный человек) Вы оказались ближе к истине. Здесь подробнее об этой " накладке " : А. Малевич Иосиф Кононович Горбацкий, третий епископ Могилевский ( 1650-1653 г. ) в книге Могилевская епархия. Историко-статистическое описание. Могилев, 1903, т. 1, вып. 2, ч. 1, с. 78-84: Ответить Чръный человек пользователь Русская православная церковь Сообщений: 211 Дата регистрации: 24. 09. 2009 Re: Чръному человеку 13. 12. 2013 20: 43: 46 в ответ на " Re: Чръному человеку " (Евгений Меличенко) А сколько ещё таких " неакладок " на предстоит исправить... Ответить Powered by DrevoWiki based on ... далее ...
Добавить комментарий | Радонеж.РуИскать в Источникеradonezh.ru
... Братство " Радонеж " Контакты Мобильные приложения Форма поиска Поиск Мобильное приложение 12: 46 03. 09. 2018 Добавить комментарий пн, 08 07 2017 - 22: 22 Сергей: Добрый день. Не воспроизводится запись передачи Большая просьба исправить. ответить Ваше имя Тема Comment CAPTCHA Простите, это проверка, что вы человек, а не робот. Анонс Ремонт на основном передатчике Радио " Радонеж " В связи с выходом из строя основного передатчика 72, 92 мГц, Радио " Радонеж " временно переходит на резервный передатчик половинной мощности. Просим прощения за ухудшение качества сигнала. Предполагаем устранить неполадки в течение недели.  Газета Сергей Львович Худиев Уроки лавандовой мафии Католическая Церковь переживает, по мнению комментаторов-католиков, “один из худших скандалов в своей истории”, связанный обвинениями, выдвинутыми против Папы Римского Франциска. " Революция или спецоперация? " Беседа директора радиостанции Е. К. Никифорова с писателем и публицистом Николаем Викторовичем Стариковым Сергей Комаров «Не веселья, а единой скорби ищу». О русском пьянстве. Феномен отечественного пьянства – непростое явление. Скорее всего, духовных причин здесь больше, чем социальных и ... далее ...
Добавить комментарий | Радонеж.РуИскать в Источникеradonezh.ru
... Братство " Радонеж " Контакты Мобильные приложения Форма поиска Поиск Мобильное приложение 13: 33 03. 09. 2018 Добавить комментарий пн, 08 07 2017 - 22: 30 Валерий: Я пользуюсь планшетом и смартфоном " Sony " . Ни на одном устройстве архив не работает. Но буквально еще неделю назад все работало прекрасно. Я постоянно слушаю архивные передачи, потому что не всегда хватает время послушать прямой эфир. Поэтому огромная просьба к редакции- исправить. ответить Ваше имя Тема Comment CAPTCHA Простите, это проверка, что вы человек, а не робот. Анонс Ремонт на основном передатчике Радио " Радонеж " В связи с выходом из строя основного передатчика 72, 92 мГц, Радио " Радонеж " временно переходит на резервный передатчик половинной мощности. Просим прощения за ухудшение качества сигнала. Предполагаем устранить неполадки в течение недели.  Газета Сергей Львович Худиев Уроки лавандовой мафии Католическая Церковь переживает, по мнению комментаторов-католиков, “один из худших скандалов в своей истории”, связанный обвинениями, выдвинутыми против Папы Римского Франциска. " Революция или спецоперация? " Беседа директора радиостанции Е. К. Никифорова с писателем и публицистом ... далее ...
Добавить комментарий | Радонеж.РуИскать в Источникеradonezh.ru
... Братство " Радонеж " Контакты Мобильные приложения Форма поиска Поиск Мобильное приложение 11: 40 14. 09. 2018 Добавить комментарий пн, 08 07 2017 - 22: 30 Валерий: Уважаемая редакция! В разделе " Архив " перестали работать все ссылки. Невозможно прослушать ни одну передачу, которая транслировалась ранее 1 февраля 2016 года. Убедительная просьба исправить. ответить Ваше имя Тема Comment CAPTCHA Простите, это проверка, что вы человек, а не робот. Анонс С 10 по 15 октября 2018 года на площадке ДЦ Амбер-плаза пройдет юбилейная XV выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». С 10 по 15 октября 2018 года на площадке ДЦ Амбер-плаза пройдет юбилейная XV выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».  Газета Сергей Львович Худиев Три стороны нынешнего кризиса Не может быть никаких канонических обоснований для того, чтобы помогать мирским политикам гнать Церковь. Николай Викторович Стариков " О личности Сталина " . Беседа Евгения Никифорова с писателем Николаем Стариковым Я сторонник того, чтобы не делить нашу историю на периоды. Для меня это всё одна моя страна, мой народ, моя родина. Империя, Советский Союз, Российская Федерация – надо всё это склеивать, а ... далее ...
 001   002
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: ответить, исправить и т. д
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера