Санкт-Петербург

  001   002   003   004  005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
(Russian) Предстоятель Константинопольской ...Искать в Источникеmospat.ru
... English Greek Français Italiano Español ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τμημα Εξωτερικων Εκκλησιαστικων Σχεσεων ΤΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΑ Пατριαρχική διακονία Ομιλίες Κηρύγματα Ειδήσεις Εξωτερικό (Russian) Предстоятель Константинопольской Православной Церкви отбыл в Санкт-Петербург 27. 05. 2010 11: 48 (Russian) Предстоятель Константинопольской Православной Церкви отбыл в Санкт-Петербург Εξωτερικό, Διορθόδοξες σχέσεις, Ειδήσεις, Пατριαρχική διακονία, Пρόεδρος του ΤΕΕΣ Share the post " (Russian) Предстоятель Константинопольской Православной Церкви отбыл в Санкт-Петербург " Facebook Twitter Google+ LinkedIn VKontakte E-mail Share the post " (Russian) Предстоятель Константинопольской Православной Церкви отбыл в Санкт-Петербург " Facebook Twitter Google+ LinkedIn VKontakte E-mail άλλες εκδηλώσεις 31. 05. 2010 11: 34 Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 30. 05. 2010 23: 53 Δεξίωση προς τιμή του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίου στα ανάκτορα Αικατερίνης 30. 05. 2010 15: 32 Πατριάρχες Βαρθολομαίος και Κύριλλος επισκέφθηκαν ιστορικό κτίριο της Ιεράς και Διοικούσης Συνόδου στην Αγία Πετρούπολη 30. 05. 2010 13: 02 ... далее ...
Инвалид в храме | Азбука здоровьяИскать в Источникеazbyka.ru
... в течение 18-24 дней подростки с ограниченными возмож­ностями (в т. ч. глухие и слабослышащие, слепые и слабо­видящие воспитанники коррекционных школ) отдыхают и проходят профессиональную реабилитацию, занимаясь народными ремеслами, прикладным искусством. По окон­чании сезона все подростки получают трудовые книжки. Количество подопечных: помимо других детей-инва­лидов — 15 слабовидящих, 40 глухих и слабослышащих подростков Духовник: игумен Александр (Арва) Директор: Александра Ильинична Сердитова Оказываемая помощь: организация досуга и отдыха, помощь в трудоустройстве Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, просп. Римского- Корсакова, д. 37 15 Телефон факс: 8 (812) 713-81-11 E-mail: bfi-kedrbk. ru Сайт: ХРАМ СВ. РАВНОАП. МАРИИ МАГДАЛИНЫ (Г. ПАВЛОВСК) Православная община студентов Межрегионально­го центра реабилитации лиц с проблемами слуха Действует воскресная школа, где не только дают осно­вы православного вероучения, учат переводить богослу­жение, но и расширяют культурный кругозор, обогащают словарный запас глухих студентов. Духовники: протоиерей Даниил Ранне, иерей Диони­сий Левыкин Постоянных подопечных: 12-25 неслышащих и слабослышащих Оказываемая помощь: духовное ... далее ...
Паломничество в Санкт-Петербург, Собор ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Рельеф Спутник Названия объектов 20 км Спас-на-Крови — один из самых известных соборов Санкт-Петербрга и России, православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом месте 1 [13] марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя) . Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей России. Внутри собора до сих пор хранятся камни булыжной мостовой, на которые пал смертельно раненный император. Собор расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу канала Грибоедова рядом с Михайловским садом и Конюшенной площадью. Высота девятиглавого храма — 81 м, вместимость — до 1600 человек. Является музеем и памятником русской архитектуры. Храм был возведён по указу императора Александра III в 1883—1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) , который впоследствии от строительства отошёл. Проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного. Строительство длилось 24 года. 19 августа 1907 года собор был освящён. ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
Идеология гомеопатии | Азбука здоровьяИскать в Источникеazbyka.ru
... положении: клин клином выгоняй» [Библиотека для чтения 1840: 165]. Новое слово Homoopathie быстро перешло из немецкого в европейские языки: homiopathie ( франц., 1827 ) , homeopathy ( англ., 1827 ) , homeopatia (исп.) , omeopatia (итал.) . В России появление гомеопатии было связано с именем доктора Карла Берхарда Триниуса (племянником Ганемана) , который в 1809 году приехал в Санкт-Петербург в качестве врача герцогини Вюртембергской, а в 1824 году был назначен лейб-медиком Царской Семьи [Бутенин 2004: 14]. По всей видимости, широкое обсуждение новой «врачебной науки» началось на страницах журналов и газет в 1827 году «Врачебными записками» д-ра Маркуса [Московский Телеграф 1827], и уже в 1830 году новое слово фиксируется в словаре Евстафия Ольдекопа [Евстафий Ольде-коп 1830: 170]. Основные принципы гомеопатии — подобия и очень малого количества лекарственного вещества — противоречили «старой медицине», были необъяснимы и непонятны, что приводило к восприятию гомеопатии «на веру». Широко употреблялись словосочетания верить в гомеопатию, вера в гомеопатию, верен гомеопатии. Как писал В. И. Даль, сам прошедший путь от полного отрицания нового метода до его самостоятельного ... далее ...
Паломничество в Санкт-Петербург, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Санкт-Петербурга в первое время сосредотачивалась вокруг главной судоверфи — Адмиралтейства. За эспланадой Адмиралтейства располагалась Морская слобода, где селилось множество людей, трудившихся над рождением мощного флота. Для духовного окормления офицеров и служащих Морского ведомства вблизи Адмиралтейства было выстроено несколько церквей. В 1710 году на Адмиралтейском лугу была сооружена небольшая деревянная церковь во имя преподобного Исаакия Далматского, находившаяся в ведении Адмиралтейств-коллегии. Чуть позже она была перестроена в камне. В 1730 году этот храм перешел в ведение Духовного правления, а приход приписан к небольшой часовне, находящейся в Морской слободе в «светлицах» полкового двора. Она была освящена в честь небесного покровителя моряков – святителя и чудотворца Николая. Эта часовня была единственной на обширном пространстве за Мойкой и поэтому отличалась богатством убранства. В 1743 году ее сменила отдельно стоящая деревянная церковь. Приход церкви был значительным: 3384 человека морских служащих, не считая жен и детей. К западу от церкви располагалось морское кладбище. Деревянная церковь просуществовала до начала 1761 года. Строительство каменного ... далее ...
Радонеж рекомендует | Радонеж.РуИскать в Источникеradonezh.ru
... о том, что написана икона была гораздо раньше ее явления? И это было не иначе как своеобразным грозным предупреждением, предзнаменованием Пресвятой Богородицы? Однако не вняли. - Протоиерей Алексий Бачурин о Державном образе Богородицы и истоках крушения Русского Царства. Беседует Антонина Арендаренко. Слушать: К подножию Царского Креста Даты проведения (начало 15 марта, в день Державной иконы Богородицы) , путь, длительность Царского крестного хода были выбраны неслучайно: он приурочен к столетию расстрела Святых царственных страстотерпцев — императора Николая II и его семьи. Псков - Санкт-Петербург - Екатеринбург, а конечный пункт - Ганина Яма, — место, где совершилось чудовищное святотатство. Участники крестного хода несут иконы Царской семьи и Федоровскую икону Божией Матери. Этот образ освятил восшествие на престол первого государя из рода Романовых — Михаила Фёдоровича. Из Санкт-Петербурга по телефону комментирует Л. В. Николаевская, председатель движения «Соборное дело» Слушать: На алтарь Отечества. Алексей Саврасов - художник большого дарования и трагической судьбы. В историю русской живописи он вошел как создатель русского лирического пейзажа, полного грусти ... далее ...
Паломничество в Санкт-Петербург, Собор ...Искать в Источникеazbyka.ru
... — один из самых известных соборов Санкт-Петербрга и России, православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом месте 1 [13] марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя) . Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей России. Внутри собора до сих пор хранятся камни булыжной мостовой, на которые пал смертельно раненный император. Собор расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу канала Грибоедова рядом с Михайловским садом и Конюшенной площадью. Высота девятиглавого храма — 81 м, вместимость — до 1600 человек. Является музеем и памятником русской архитектуры. Храм был возведён по указу императора Александра III в 1883—1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) , который впоследствии от строительства отошёл. Проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного. Строительство длилось 24 года. 19 августа 1907 года собор был освящён. Коллекция мозаик храма — одна из крупнейших в Европе. ... далее ...
Троицкий синодик. 20 марта – день памяти ...Искать в ИсточникеИсточник
... -104; ф. 771, к. 3, д. 3; РГАДА, ф. 1204, оп. 1, д. 18594, л. 1-5, 11. [10] ОР РГБ, ф. 771, к. 2, д. 4, л. 104 об. -139 и др. [11] Там же, л. I, II; к. 4, д. 12. Рукопись «Воспоминание моего прошедшего» архимандрит Товия планировал напечатать в количестве 300 экземпляров и послать на родину для чтения землякам. [12] Иннокентий ( Вениаминов; 1797-1879 ) , свт. 15 декабря 1840 г. хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, с 21 апреля 1850 г. архиепископ. Принимал участие в разрешении «амурского вопроса», касавшегося присоединения Приамурья к России. В 1857 г. был вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде, 5 января 1868 г. назначен митрополитом Московским и Коломенским. Погребен в Троице-Сергиевой лавре, в церкви св. Филарета Милостивого. См. о нем: Мануил (Лемешевский) , митр. Русские православные иерархи. 992 - 1892. Т. 1. М., 2002. С. 520 - 522. [13] РГАДА, ф. 1204, оп. 1, д. 18767, л. 18-19. [14] ОР РГБ, ф. 771. Некоторые из документов этого фонда летом 2007 г. экспонировались в читальном зале Отдела рукописей РГБ. [15] Макарий (Невский; 1 октября 1835 г. - 16 февраля 1926 г.) , 29 июня 1883 г. возведен в сан архимандрита и ... далее ...
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Журналы заседания Священного ...Искать в Источникеpravoslavye.org.ua
... Священного Синода подписали: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Члены Священного Синода: Митрополит Киевский и всея Украины Владимир Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий Архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей Епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии ЖУРНАЛ № 35 СЛУШАЛИ: Cообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите в Китайскую Народную Республику. Справка: С 10 по 15 мая 2013 года Святейший Патриарх ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.
Верующие Якутии выступили против памятника ...Искать в Источникеpravmir.ru
... Евгеньевна. Помощник воспитателя в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения “Наш дом” священник Димитрий Сафронов, Москва. Внук человека посаженного в лагеря по доносу в 17 лет. Вячеслав Войтенко Бойко Елизавета, врач Иерей Николай Савченко, священник Преображенского храма на ул. Орбели в Петербурге. Алексей Александрович Колойденко, PhD (канд. матем. наук) , преподаватель университета, прихожанин Кафедрального Собора Успения Пресвятой Богородицы и Святых Царственных Мучеников в Лондоне Инга Леонова, Бостон, США Кандидат исторических наук Кирилл Михайлович Александров (Санкт-Петербург, старший научный сотрудник, СПбГУ) Виктор Судариков Боголюбова-Кузнецова Дарья Васильевна художник-график Москва Алексей Шмелев, лингвист (Москва) Александр Большедворов ( Санкт-Петербург ) Митюхин Олег Владмирович, частный предриниматель, председатель ТСЖ”Остров”, г. Санкт-Петербург. Алексей Вадимович Безменов, 1964 г. р., председатель совета директоров ООО Эколес Кравецкий Александр Геннадьевич, праовславный христианин, старший научный сотрудник Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова Анна Ильинична Шмаина-Великанова, православная христианка, доктор ... далее ...
  001   002   003   004  005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Санкт-Петербург
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера