Иоанн Лествичник

  002   003   004   005   006   007   008   009   010   011  012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022
Жизнь после смертиИскать в ИсточникеИсточник
... диаконии, 1972. С. 213 (на греческом языке) . 24 См. Ανάλυση εις Ιωάννου Ρωμανίδου, Τό προπατορικόν αμάρτημα; также в уже цитированном труде с. 158 и далее. 25 Θεωδώρου Ζήση Ανθρωπος καί κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τόν ιερόν Χρυσόστομον, εκδ. Πατριαρχικόν Ιδρυμα Πατερικων Μελετών, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 120 καί σημείωση 7. 26 Там же. С. 119. 27 Иеромонах Артемий (Радосавлиевич) . Таинство спасения по преподобному Максиму Исповеднику. Афины, 1975. С. 109 и далее (на греческом языке) . 28 Малый требник. Изд. Апостольской диаконии, 1972. С. 205 (на греческом языке) . 29 Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица. Изд. Пападимитриу. С. 111 (на греческом языке) . 30 Преподобный Феогност. Добротолюбие. Т. 2. С. 268 (на греческом языке) . 31 Евергетинос. Изд. монастыря Преображения Господня в Аттике. Афины, 1957. Т. 1. С. 70 (на греческом языке) . 32 Там же. С. 74. 33 Там же. С. 75. 34 Там же. С. 82. 35 Там же. С. 86. 36 Макарий Египетский. Добротолюбие. Изд. «Святитель Григорий Палама». Т. 7. С. 370 (на греческом языке) . 37 Филофей Коккин. Житие Григория Паламы. ЕПЕ. С. 438 (на греческом языке) . 38 Евергетинос. Т. 1. С. 94–95. 39 Евергетинос. Т. 1. С. 90. 40 Там ... далее ...
Путь отцовИскать в ИсточникеИсточник
... им зла, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать и их себе друзьями; но если и невозможно, она все же отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам. Так и Господь наш и Бог Иисус Христос, являя Свою к нам любовь, пострадал за все человечество» (св. Максим Исповедник ДIII — 187) . «Состояние и закон душ совершенных — непленяемое сердце, совершенная любовь, источник смиренномудрия… Христово волнение… молитвенник о мире как бы насильно преклоняющий Бога на милость… спасатель человеков… подражатель Владыки» (св. Иоанн Лествичник ДII — 501) . «Монах тот, кто от всех отделясь, со всеми состоит в единении»… «Монах тот, кто почитает себя сущим со всеми, и в каждом видит себя самого»… «Блажен инок, который на содевание спасения и преспеяние всех взирает как на свое собственное» (преп. Нил Синайский ДII — 222) . «Святые понуждают себя приносить (покаяние) и о ближних, не могли быть совершенными без действенной любви… Весь мир держится покаянием, когда один от другого промыслительно бывает вспомоществуем (св. Марк–подвижник ДI — 500) . «Возсылаем молитвы за других о тех, кого любим, или о мире всего мира» ... далее ...
Русский исихазмИскать в ИсточникеИсточник
... 44 (1175D,) 49 (1177B,) 53 (1177D,) 54 (1177D,) 62 (1179C,) 118 (1193B,) 120 (1193B.) 23 Греческая формула " apothesis noimaton " , которую Нил Сорский переводит как " молчаще от всякого помысла " используется здесь в цитате из Исихия Синаита: Centuria I, PG 93, 1485B. Исихий же, несомненно, цитирует Лествичника, op. cit., Gradus 27, 112A, который использует эту же формулу " apothesis noimaton " . О. И. Осэрр истолковывает данную формулу, соотнося ее с " исихией " . Ср. " Lhésychasme... " , op. cit., p. 263. ( 24 I. Hausherr, op. cit., p. 263. ) 25 Gradus 27, 1112A. [Рус. пер. : Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. 27, 51. Серг. Посад 1894. С. 239. ] ( 26 I. Hausherr, op. cit., p. 269. ) 27 Gradus 2, 653C. ( 28 Письмо Гурию, fol. 101B. ) 29 Устав, с. 50 (335, 334, 335) . Cf. Филофей Синайский, Добротолюбие, op. cit., (20) с. 453. ( 30 Устав, с. 47 ) 333 (.) 31 Cf. Макарий, PG 34, 905, 938 ff; Нил Синайский; De Malignis Cogitationibus, PG 79, cap. 3, 1204A-C; Кассиан, Conferences, I, ch. 6 и 7, pp. 83-85; IX, ch. 2, pp. 40-41; Лествичник, Gradus 2 9 (полностью) , 1148B-1152C. (32 Лествичник, Gradus 29, 1148C. [Рус. пер. : Преп. Иоанн Лествичник. Лествица 29, 4. Цит. ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
"Добротолюбие" (Избранное) | I Православный Форум ...Искать в Источникеpravoslavie.org.ua
... но сии бедные не знают, что не труды, но более всего смирение есть матерь этих благ. Кто с добродетелью смирения сочетался браком, тот кроток, тих, удобоумилен, милосерд, наипаче же мирен, радостен, благопокорлив, беспечален, бодр, неленостен, и – что много говорить? – бесстрастен, потому что «во смирении нашем помяну ны Господь, и избавил ны есть от врагов наших» ( Пс. 135, 23–24 ) , – от страстей и скверн наших. Многие скоро получили прощение грехов, – но никто скоро не приобрел бесстрастия; ибо для приобретения его нужно долгое время, многий труд любви и помощь Божия. (преподобный Иоанн Лествичник, О бесстрастии, гл. 36) р. б. Александр, 18 ноя 2018 #19 Владимир нравится это. Оффлайн Просто Оксана Настоящая Просто Оксана Почетный форумчанин Сообщения: 2. 502 Симпатии: 5. 495 Лучшие ответы: 16 Вероисповедание: Православный У нас сегодня в храме читали отрывок из " Добротолюбия " . Мне запал в душу. Особенно фраза о том, что смирение приобретается и через претерпевание лукавых помыслов: " Нелегко приобретаемое дело есть смирение, ибо, чем выше оно, тем больших трудов требует стяжание его. Приходит же оно к причастникам св. ведения двумя способами: 1 (когда подвижник ... далее ...
Профессор Смирнов С.И. «Старчество в древних ...Искать в Источникеmetaparadigma.ru
... она не прекращалась. Преп. Нил Синайский очень ясно делит старцев на два разряда: первый составляли те наставники и руководители, у которых наставляются только начинающие упражняться в добродетели, второй — «учители, которые учат совершеннейшим подвигам» 94. Таким образом, иноку, прошедшему новациат, открывалась возможность высших подвигов под руководством специалистов подвйжничества. Опытные подвижники не советовали никому из монахов оставаться без постороннего руководительства или разрывать связи со своим старцем, если он жив. Обращая речь к настоятелю, над которым не было старца, преп. Иоанн Лествичник говорит: «Не почитай для себя неприличным приносить исповедь своему помощнику (τφ βοητορ) , как Богу, со смиренным духом» 95. Настоятель одной киновии, по рассказу Иоанна Мосха, ходил к отшельнику и поведал ему свои помыслы 96. Преп. Ефрем Сирин, излагая обязанности наставника к новоначальным, советует ему помнить, «как сам подчинялся старшему», и потом замечает: «И сам ты, возлюбленный, не отказывайся совсем (μή άπαναίνου) принять увещания от отца своего, родившего тебя о Господе» 97. Преп. Серид, основатель общежительной обители и ее настоятель, все делал с ... далее ...
Антоний, митрополит Сурожский. О созерцании и ...Искать в Источникеmetaparadigma.ru
... ум свой из головы в сердце и придержи его в нем; потом, болезненно преклонившись и боля персями, плечами и шеею (от напряжения мышц) , взывай умно-сердечно: “Господи, Иисусе Христе, помилуй мя! ”. Удерживай при этом и дыхание, не дерзостно дыши, потому что это может развевать мысли. Если увидишь, что возникают помыслы, не внимай им, хотя бы они были простые и добрые, а не только суетные и нечистые. Держа дыхание, сколько тебе возможно, заключая ум в сердце и призывая Господа Иисуса Христа часто и терпеливо, ты скоро сокрушишь их и истребишь их, поражая невидимо Божественным именем. Св. Иоанн Лествичник говорит: “Иисусовым именем бей ратников; крепче этого орудия нет другого ни на небе, ни на земле”. Когда в таком труде изнеможет ум, возболезнует тело и сердце от напряженного водружения частого призывания Господа Иисуса, так что это делание перестанет согревать и возвеселять, чем поддерживается усилие и терпение подвижников в этом труде: тогда встань и пой, один или с учеником твоим, или упражняйся в размышлении о каком-либо месте Писания, или в памяти о смерти, или займись чтением, или рукоделием, или другим чем, чтобы потрудить тело свое” (4) . Св. Симеон Новый ... далее ...
Путь отцов | КатехеоИскать в Источникеkateheo.ru
... никогда не уставали учить смиренному покаянию и страху Божию. «... Кто познал славу Божию, тот познал горечь вражию; кто познал Царствие (Божие) , тот познал геенну» ( св. вва Исаия Д 1-371 ) . Авва Пимен (Великий) сказал: «человек нуждается в смиренномудрии и страхе Божием всегда, как в дыхании, входящем и исходящем ноздрями его» (От. 412) . Поэтому, хотя совершенная любовь изгоняет страх ( 1 Ин. IV, 18 ) (первый) , и хотя святые этой любви уже достигали, они в своем смирении любви сами ничего рассудочно «не изгоняли», и никаких расчетов на изгнание не делали, пока — как сказал Иоанн Лествичник — «великий оный и приснопамятный огнь не возжжет сердца» ( Д 5-399 ) . «Постараемся, — говорит он, — приобрести чистыя и нелестныя слезы, которыя рождаются от размышления об отшествии нашем в вечность: ибо в таковых нет ни окрадения, ни возношения... Не верь твоим источникам слез, прежде совершеннаго очищения от страстей, ибо то вино еще ненадежно, которое только что вышло из точила... Слезы, которыя происходят от страха, сохраняют сами себя сим же страхом; но те, которые рождаются от любви, в некоторых людях легко бывают окрадаемы, разве только великий оный и ... далее ...
Грехопадение и его последствия для человека | ...Искать в Источникеkateheo.ru
... «пусковой механизм» зарождения зла. В одном случае достаточно указать, что рождение зла (похоти) связано с актуализацией двух предпосылок, о которых мы говорили выше. Они могли актуализироваться только вместе: змей мог заговорить только тогда, когда появился человек. Здесь центральной является тема реального дара духовной свободы человеку. В другом случае, что чаще, требуется большая детализация. Есть запрос на характеристику исходного «химического состава» родившегося зла. И здесь, как мы знаем, существует немало святоотеческих вариантов: непослушание (блж. Августин) , гордость (прп. Иоанн Лествичник, прп. Симеон Новый Богослов) , самолюбие (прп. Иоанн Дамаскин) , страх смерти или саможаление (прп. Максим Исповедник, свт. Феофан Затворник) . Само Священное писание говорит о том, что через смещение духовного фокуса с древа жизни, которое изначально было в центре, на древо познания ( см. Быт 3: 3 ) , т. е. с Бога на себя, происходит причастие «выворачивающей наизнанку» силе, делающей «вывих» двух основных духовных качеств человека — творчества и благоговения (страха оскорбить святыню) — отраженных в двух заповедях Доисторического завета (Быт 2: 15–17 ... далее ...
НИ-КА | Душеполезные поучения преподобного ...Искать в Источникеni-ka.com.ua
... ему потом была вручена Церковь и дано право пасти стадо Христово, — он изображает веру. Об Иакове вообще говорится очень мало. Его совсем даже нигде не видно, но он удостоился вместе с другими двумя апостолами видеть славу Божию, — он изображает надежду, так как надежда не видна: она таится для других всегда невидимо в человеке и хранит свою силу, и надежда не постыдит ( 6, с. 188 ) . Долги хуже грехов: в грехах покается человек, и Бог да простит, а за долги будут истязывать не только в настоящей, но и в будущей жизни, от чего да избавит Господь ( 12, с. 237 ) . Духовная брань Святой Иоанн Лествичник говорит, что не открываемые духовному отцу помыслы в дела происходят ( ст. 26, отд. 21 ) и что, напротив, открываемые язвы в горшая не простираются, но паче врачуются. Из собственного опыта видим, что человек крайне немощен и бессилен в духовной борьбе без помощи Божией. В борьбе этой, говорит преподобный Марк Подвижник, мы имеем одного помощника, таинственного, в нас сокровенного со времени крещения — Христа, Который непобедим. Он будет споборствовать нам в сей борьбе, если будем не только призывать Его на помощь, но исполнять, по силе своей, Его животворные заповеди. ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Прочитать книгу можно здесь
НИ-КА | О прелести 2Искать в Источникеni-ka.com.ua
... из своих келий, собрались вместе и вели речь о подвижничестве и о благочестии и о том, как должно угождать Богу. Когда говорили они, некоторым старцам из них явились два ангела, держащие мантию, похваляющие каждого из тех, которые говорили о полезном. Умолчали же те, коим было видение, и вот в другой раз, когда собрались опять вместе, речь шла об одном брате, как согрешившем, и начали наговарить на него. Тогда увидели оные старцы свинью испускающую зловоние и всю нечистую. Узнавши же о падении те, которым открылось видение, рассказали братиям и о похвалении ангелов и о зловонии свиньи». Иоанн Лествичник ( Лествица, сл. 22 ) : «Некто из прозорливцев сказал мне виденное им. “Когда я, говорил он, сидел в собрании братий, бес тщеславия и бес гордости пришли и сели при мне, по ту и по другую сторону; и первый толкал меня в бок тщеславным своим перстом, побуждая меня рассказать о каком-нибудь моем видении, или делании, которое я совершил в пустыне. Но как только я успел отразить его, сказав: «да возвратятся вспять и постыдятся мыслящии ми злая» ( Пс. 39, 15 ) ; тотчас же сидевший по левую сторону говорит мне на ухо: «благо же, благо же» ты сотворил, и стал велик, победив ... далее ...
  002   003   004   005   006   007   008   009   010   011  012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Иоанн Лествичник
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера